Vidalista 20 mg

297 

(Hodnocení: 2)
Katalogové číslo: bacf8d605afb Kategorie: Štítek:

Vidalista 20 mg je lék určený k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Obsahuje účinnou látku tadalafil, která patří mezi inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Tato látka zlepšuje průtok krve do penisu, což pomáhá dosáhnout a udržet pevnou erekci během sexuální aktivity.

Doporučená dávka Vidalista 20 mg je jedna tableta užitá 30 až 60 minut před plánovanou sexuální aktivitou. Vidalista 20 mg je slabší varianta léku s účinnou látkou tadalafil, vhodná pro muže s mírnými obtížemi s erekcí, kteří hledají zlepšení kvality svého sexuálního života.

Obsah balení: 10 ks potahovaných tablet
Účinná látka: Tadalafil 20 mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 36 hodin
Výrobce: Centurion Laboratories Ltd.

Popis Vidalista 20mg

Vidalista 20mg (Tadalafil) generický cialis bez receptu, tento lék pomáhá dosáhnout požadovaný efekt a zlepšit sexuální potenci.

Co je lék na erekci Tadalafil 20mg VIDALISTA

Tadalafil 20mg VIDALISTA patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Tadalafil 20mg napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožňuje tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšení erektilních funkcí. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil 20mg VIDALISTA Vám nepomůže.

Je důležité poznamenat, že Tadalafil 20mg VIDALISTA není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku  Tadalafil 20mg VIDALISTA nemá význam.

Tadalafil 20mg VIDALISTA neužívejte jestliže:

–    jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

–    užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků („nitráty“) používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře;

–    trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal srdeční infarkt (infarkt myokardu);

–    jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu;

–    trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem;

–    jste ztratil zrak z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“;

–    užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil 20mg, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat Tadalafil 20mg VIDALISTA informujte svého lékaře, máte-li

–    srpkovitou anemii (porucha červených krvinek);

–    mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně);

–    leukémii (rakovina krve);

–    deformaci pohlavního údu;

– vážné onemocnění j ater;

– vážné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří podstoupili

–    operaci pánve;

–    odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil 20mg a ihned vyhledejte svého lékaře.

Lék na erekci Tadalafil 20mg není určen pro ženy, pro děti a dospívající do 18 let.

Užití Tadalafil 20mg VIDALISTA :

Doporučená počáteční dávka je jedna tableta 10 mg před sexuální aktivitou. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může Váš lékař zvýšit dávku až na 20 mg.

Pilulku spolkněte s trochou vody a můžete taky s jídlem nebo bez jídla.

Pilulku léku můžete užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou. Tadalafil 20mg může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte Tadalafil 20mg více než jednou denně. Tadalafil 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Je důležité poznamenat, že lék není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku  Tadalafil 20mg  nemá význam. Lék  není afrodiziakum.

Požití alkoholu může ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Tadalafil 20 mg, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Možné nežádouci účinky Tadalafil 20mg VIDALISTA :

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Přestante ihned lék na erekci Tadalafil 20mg užívat jestliže se vyskitnou některý z nasledujícich nežádocich účinků:

–    alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

–    bolest na hrudi – neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)

–    prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil 20mg (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 39 hodin vyhledejte urychleně lékaře;

–    náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Jak lék na erekci Tadalafil 20mg VIDALISTA uchovávat:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Tadalafil 20mg generický cialis po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

2 recenze Vidalista 20 mg

  1. Mára (ověřený vlastník)

    Kupuji často a nestěžuji si.

  2. Josef (ověřený vlastník)

    Jeden z lepších produktů.

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *